En dan gaan we nu… Ter Apel oplossenIn Ter Apel spelen meerdere problemen tegelijk: 1. Hoge instroom en te weinig capaciteit; 2. Geen eerlijk verdeelde opvang in Nederland; 3. Overlast van veiligelanders; 4. Stroperige bureaucratie; 5. Juridificering en business model Hoge instroom Mensen in nood helpen we. Mensen die vluchten voor oorlog, honger of vervolging door kwaadaardige regimes, bijvoorbeeld. Het liefst worden mensen in de regio zelf opgevangen, maar anders gewoon hier. Dat is humaan. We zijn potdorie een van de rijkste landen ter wereld, we hebben de middelen om te helpen. Er zijn helaas veel conflicten in de wereld. Dus de instroom van vluchtelingen is hoog. Overigens is er ook weinig mis met economische vluchtelingen, mensen die bereid zijn hier hard te werken aan een beter bestaan, die willen integreren. Er is werk zat. Er is alleen te weinig capaciteit georganiseerd. Ter Apel is niet gebouwd op de capaciteitsvraag. Er is te weinig personeel om de echte asielzoekers goed hun aanvraag te laten doorlopen. Bestuurlijk zijn we incapabel om op te schalen, of om de instroom te verlagen. Hier ligt een taak voor het kabinet om eens daadkrachtig op te treden, met de VVD voorop, die er prat op gaat de mouwen op te stropen en dingen voor elkaar te krijgen. Verras ons eens, Mark Rutte! Geen eerlijke verdeling Even los van de andere capaciteitsproblemen zoals huizen voor mensen, zijn er schofterige gemeenten in Nederland die weigeren vluchtelingen op te vangen. Er is notabene een dwangwet nodig om de B&W’s te dwingen mensen in nood te helpen. Als gevolg loopt Ter Apel over. Om je te schamen. Dus doe ons een lol, en mail je gemeente, mail raadsleden, mail wethouders en je burgemeester en eis dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Veiligelanders Verreweg de meeste asielzoekers in Ter Apel zijn lieve mensen die vluchten voor groot gevaar, en zelf geen gevaar vormen. Er is alleen een relatief klein groepje dat voor grote overlast zorgt: mensen uit veilige landen die ofwel boos zijn omdat ze gouden bergen zijn beloofd en tot hun frustratie in Ter Apel in een traag systeem terecht zijn gekomen, of denken te kunnen profiteren van onze mooie welvaartsstaat. Zij zorgen voor meer dan een dozijn incidenten, per dag. Dat gaat van mensen lastigvallen op straat, winkeldiefstal op grote schaal, inbraken, bedreiging en geweldsincidenten. Ze zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel bij inwoners, personeel, beveiliging en vluchtelingen. De criminaliteitscijfers zijn veel lager dan de realiteit, omdat mensen geen effect zien van aangiften, of aangiften voor tientallen winkeldiefstallen als één enkele worden genoteerd. Het gaat zover dat bushaltes worden gesloten, burgerwachten worden gelopen. De spanning loopt enorm op. Het draagvlak voor (terechte) vluchtelingen neemt hard af. De voorzitter van de veiligheidsregio (burgemeester Schuiling van Groningen) meldt al dat de situatie onhoudbaar is. Eigenrichting ligt op de loer, in notabene een democratische rechtsstaat. Stroperige bureaucratie De politie laat overlastplegers vaak meteen weer los. Dat komt omdat er in Ter Apel geen politiecellencomplex is. Een ritje op en neer naar het cellencomplex in Groningen kost vanuit Ter Apel al gauw 2 uur. Dat zijn 2 uren die niet gepatrouilleerd kunnen worden. “Dan bouwen we snel een cellencomplex in Ter Apel”, zou je zeggen. Dat is helemaal niet nodig. In Ter Apel is notabene gewoon een gevangenis. Nu zou je zeggen: gevangenis is gevangenis. Maar die in Ter Apel is alleen bedoeld voor mensen die illegaal in Nederland zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Asielzoekers zijn (nog) niet illegaal verklaard. De PI wil niet meewerken aan het opvangen van gevangenen van de politie. Leve de bureaucratie… Ook hier kun je van de VVD verwachten (Mark Rutte, we weten dat je af en toe met de vuist op tafel kan slaan). Zet de verantwoordelijke ministers Weerwind en Yesilgoz met staatssecretaris Van der Burg om tafel en zorg dat ze voor zaterdag een pragmatische oplossing hebben afgetikt: – Geen reprimanderegeling met eerst een waarschuwing, direct naar het cellencomplex. – Overlast veroorzaken moet mee gaan tellen in je kans op asiel. Lichte vergrijpen zoals overlast plegen? 2x en je asiel wordt afgewezen. Zwaarder vergrijp zoals diefstal, inbraak, bedreiging of erger? Direct afwijzen. – Dwing af dat de PI Ter Apel kan worden gebruikt als cellencomplex. Juridificering en verdienmodel Een bijkomend probleem is dat niet alleen mensensmokkelaars maar ook juristen hun verdienmodel hebben gemaakt van vluchtelingen. Elke vluchteling heeft uiteraard rechten. Maar daar horen ook plichten bij. Zowel voor de overheid, als voor de vluchteling. Juristen (regelmatig gesteund door vluchteligenorganisaties) zoeken permanent de grenzen op, niet in het belang van Nederland, en uiteindelijk ook niet in het belang van echte vluchtelingen in nood: het risico is namelijk dat er steeds meer druk komt om de instroom geheel te stoppen. Hoog tijd om de wetgeving rond vluchtelingen tegen het licht te houden, en niet te verschuilen achter Europese regels om de eigen incompetentie om niet daadkrachtig in te grijpen. Terug naar de basis: Nederland is een open en welkom land, en wie moet vluchten, en wie hier wil bijdragen zijn welkom. We hebben hier rechten en plichten, en maatschappelijke afspraken en normen, die we in wetten hebben vastgelegd. Wie zich daar niet aan houdt is niet welkom. Hoog tijd dat we deze spelregels straktrekken en handhaven. CU en D66 kunnen niet anders dan hierachter staan, toch? Hop hop Mark, zet Yesilgoz, Van der Burg en Weerwind om tafel en zorg dat er voor zaterdag een oplossing is. Je kunt het. Toch? Sam Bal


Geef een reactie

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE