In Nederland stijgt de inflatie, tegen de Europese trend in. Waarom?


Ondanks gedaalde energieprijzen loopt de inflatie in Nederland op. Het duidt op een oververhitte economie, waarin consumenten maar geld blíjven uitgeven.
Terwijl aan menige keukentafel of het voordelig is om de energieprijzen voor langere tijd vast te zetten nu ze relatief laag zijn, gaat het met de bredere prijsontwikkeling de andere kant op. De inflatie als geheel stijgt weer in Nederland, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Afgelopen mei lagen de prijzen dan een jaar eerder. In april was dit cijfer 5,2 procent, in maart 4,4 procent. Daarmee lijkt een trend van dalende inflatie, ingezet sinds afgelopen herfst, gekeerd. Maand op maand is hetzelfde patroon te zien. De prijzen voor consumenten namen in mei met 0,2 procent toe ten opzichte van april, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Op maandbasis stijgen de prijzen sinds februari. Dit na een korte periode tussen oktober en februari, waarin het prijspeil wat daalde. Wat is er aan de hand? Het is niet langer energie die het beeld bepaalt: energieprijzen lagen in mei krap 25 procent lager dan in mei 2022. Dat resulteerde onder meer in een prijsdaling voor motorbrandstoffen van 18,3 procent. Anders is het beeld bij voedsel (bijna 13 procent hoger), industriële goederen (krap 9 procent meer) en diensten (ruim 6 procent hoger). Het resultaat onder de streep: de inflatie loopt weer op. Opvallend is dat Nederland tegen de Europese trend in gaat. In de eurozone als geheel laat de inflatie sinds oktober een vrijwel constante daling zien. Volgens de methode waarmee EU-statistiekbureau Eurostat landen vergelijkt, lag de inflatie in de eurozone in mei op ruim 6 procent, die in Nederland op krap 7 procent. Dat cijfer is overigens wat hoger dan in de meetmethode van het CBS. Waarom gedraagt de inflatie in Nederland zich anders? Kijk je dieper in de cijfers, dan zie je dat de onderliggende opwaartse druk op de prijzen in Nederland bijzonder hoog is. Een veelgebruikte maatstaf hiervoor is de ‘kerninflatie’, waar de nogal wispelturige energie- en voedselprijzen uit zijn gefilterd. Deze kerninflatie steeg in Nederland dit jaar van 7,1 procent in januari naar 8,2 procent in mei. In de eurozone bereikte de kerninflatie in april een piek van 5,6 procent – om daarna te dalen naar 5,3 procent. Een behoorlijk verschil, zowel in niveau als in richting. Er is nóg een dataset waarin Nederland opvalt die een verklaring kan bieden voor de forse inflatiedruk in Nederland. Uit een lijstje van het Internationaal Monetair Fonds kun je opmaken of een economie oververhit is. In de zogenoemde berekent het IMF of een economie harder of minder hard draait dan normaal. Een positieve output gap wijst op een overspannen economie, waarin de inflatie kan oplopen. In Nederland is de output gap 1,6, het hoogste van de eurozone, waar de ‘gap’ gemiddeld min 0,4 bedraagt. Ook vorig jaar scoorde Nederland heel hoog op dit lijstje. Een oververhitte economie – dat betekent dat de vraag het aanbod overstijgt. Hoe meer vraag van consumenten naar producten en diensten, hoe hoger de prijzen zijn die bedrijven kunnen vragen. En hoe meer vraag van bedrijven naar werknemers, hoe hoger de lonen die werknemers kunnen eisen. Het drijft de prijzen verder op. Je merkt de overspannenheid van de Nederlandse economie aan de krapte op de arbeidsmarkt – personeel gezocht! – en aan, pakweg, de drukte bij veel restaurants. De consument geeft ondanks de inflatie nog steeds veel euro’s uit. In andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, daalt de consumptie vanwege de opgelopen prijzen al, in Nederland nog niet: Nederlanders hebben – gemiddeld genomen – behoorlijk wat vet op de botten. Nederlanders hebben binnen de EU, op de Luxemburgers, Ieren en Denen na, het hoogste van de bevolking, ook als je corrigeert voor het prijsniveau. En ze worden bijgestaan door een overheid die tijdens de corona- en energiecrises royaal inkomens compenseerde. In ‘inflatiejaar’ 2022 van Nederlandse huishoudens – gecorrigeerd voor inflatie – met 2 procent. Het spaargeld van huishoudens zwol de voorbije jaren ook . De Europese Centrale Bank probeert de inflatie te bevechten met renteverhogingen. Die maken kredietverlening door banken aan burgers en bedrijven duurder, wat uiteindelijk moet leiden tot minder consumptie en minder inflatie. Volgens de ECB begint het effect van de renteverhogingen inmiddels een beetje merkbaar te worden. Alleen, voorlopig nog niet in oververhit Nederland. NRC Economie Krijg elke werkdag om 12 uur een persoonlijke selectie van het economische nieuws van de dag van een van onze redacteuren.


Geef een reactie

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE