Open Dag Waterschap Rivierenland: een kijkje achter de schermen


Het Waterschap Rivierenland organiseert op 14 oktober een open dag op verscheidene locaties, onder andere het hoofdkantoor in Tiel en de zuiveringsinstallaties in Sleeuwijk en Arnhem-Zuid.

Activiteiten en leren op de Open Dag

Tijdens deze speciale dag nodigt het Waterschap geïnteresseerden uit om meer te leren over de vitale rol die het inneemt in onze maatschappij. Het gaat over taken zoals het zuiveren van water, het onderhoud van dijken en sloten en zelfs het vangen van muskusratten. Er zijn rondleidingen en presentaties gepland, alsook leuke activiteiten voor kinderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar duurzame energieopwekking, met de Energiefabriek in Sleeuwijk als lichtend voorbeeld van hoe uit slib waardevolle energie wordt opgewekt. Daarnaast zijn er zonneweides om te bezichtigen.

Kennis over heden, verleden en toekomst

De Open Dag biedt niet alleen een interessante manier om kennis te maken met het dagelijkse werk van het Waterschap, maar ook om een dieper begrip te krijgen van de dijkversterking in het Stad Tiel. In lezingen wordt meer verteld over de historie van het Waterschap, het heden en de uitdagingen voor de toekomst. Deze inspirerende dag is georganiseerd ter ere van het 750-jarig bestaan van het Waterschap Rivierenland. Dit belangrijke orgaan werd in 1273 opgericht door graaf Floris V en heeft sindsdien een fundamentele rol gespeeld in het beheer en onderhoud van onze waterrijke omgeving.

Bron van hetkontakt


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE