Vaak en lang douchen: Amsterdammers verbruiken meer water dan gemiddeld

Amsterdammers verbruiken beduidend meer water dan de gemiddelde Nederlander. In het gebied waar Waternet verantwoordelijk is voor het drinkwater (behalve Amsterdam ook omliggende gemeenten als Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel) komt per persoon gemiddeld 141 liter per dag uit de kraan. Landelijk is dat 129 liter. Dat blijkt uit nieuw CBS-onderzoek in opdracht van Waternet. De verklaring zoekt Waternet in het hoge aantal eenpersoonshuishoudens. Hoe minder mensen in één huis wonen, hoe hoger het waterverbruik per persoon. Maar ook in vergelijking met andere steden blijkt deze regio veel water op te slorpen. Door het hele land gaat het in stedelijk gebied per persoon om gemiddeld 133 liter per dag. Het verschil blijkt vooral terug te leiden tot het douchegedrag. In de regio Amsterdam gaat per persoon 60,1 liter per dag door het doucheputje. Landelijk is dat veel minder: 46,2 liter. Hoe komt dat? Rond Amsterdam wordt om te beginnen vaker gedoucht, ziet het CBS. Uit de op steekproeven en modellen gebaseerde onderzoeken concludeert het CBS dat hier per persoon gemiddeld 0,99 keer per dag een douche wordt genomen, terwijl dat landelijk 0,82 keer is. Bovendien douchen we in en om Amsterdam met gemiddeld 7,7 minuten ietsje langer dan het landelijk gemiddelde van 7,4 minuten per keer. Daar komt nog bij dat Amsterdammers minder vaak een waterbesparende douchekop hebben: 30 procent tegen 39 procent door het hele land. Behalve korter douchen en het gebruik van de kleine spoelknop op de wc wordt juist de waterbesparende douchekop door Waternet aangeprezen als tip om te besparen. Dat scheelt al gauw 7 liter per douche en nog veel meer als je het afzet tegen de snel populair geworden regendouche, zegt Alice Fermont, die zich voor Waternet verdiept in het drinkwaterverbruik. Hoe lang en hoe vaak doucht u, en bent u bereid minder (lang) te douchen? Of heeft u andere ideeën om water te besparen? Mail uw bijdrage van circa 150 woorden naar oproep@parool.nl onder vermelding van uw volledige naam en woonplaats. Waternet is extra gebrand op een zuiniger omgang met drinkwater omdat het de komende vijf tot tien jaar tientallen miljoenen moet investeren om de groei van de stad en de economie bij te benen. Heel Nederland heeft in 2030 per jaar 100 miljoen kubieke meter meer drinkwater nodig, zo bleek onlangs nog uit onderzoek van het RIVM. Waternet wil daarom de productiecapaciteit uitbreiden, onder meer bij de Waterleidingduinen. Ook onderzoekt het de mogelijkheid om drinkwater te maken van brak kwelwater uit diepe polders. Opvallend: in België wordt per persoon aanmerkelijk minder drinkwater verbruikt, dus het kán wel. Daar wordt al langer gehamerd op het voorkomen van verkwisting. Maar gedragsverandering is knap ingewikkeld, weet Fermont. “Dan is zo’n campagne voorbij en neemt het waterverbruik toch weer toe.” Gedragsverandering is dan ook een te wankele basis om de investeringen in extra drinkwater zomaar te schrappen. Is het kwalitatief uitmuntende drinkwater dat in Nederland uit de kraan komt dan te goedkoop? Fermont erkent dat van de lage tarieven nauwelijks een prikkel uitgaat tot spaarzaamheid. Drinkwaterbedrijven hebben al eens een hoger tarief voor veelverbruikers geopperd, zodat klanten die hun zwembad ermee vullen meer gaan betalen. Het kabinet onderzoekt die mogelijkheid nog. Wat ook wringt: grootverbruikers uit het bedrijfsleven zijn voordelig uit omdat ze boven de 300 kubieke meter geen leidingwaterbelasting betalen. Financieel loont het nauwelijks om zuinig te zijn met drinkwater. Toch verdient een waterbesparende douchekop, die hooguit zo’n veertig euro kost, zich snel terug. Dit komt ook doordat je hiermee ook een stuk minder energie verbruikt, zegt Fermont. Voorlichtingsbureau Milieu Centraal rekent voor dat je met een waterbesparende douchekop al gauw 60 euro per jaar bespaart op de gasrekening. Bij de torenhoge gasprijs van vorig jaar was dat zelfs 140 euro. In droge zomers verzoeken de drinkwaterbedrijven nogal eens de tuin niet te sproeien, maar in dit onderzoek naar het waterverbruik komt de tuin nauwelijks terug. De zomerse pieken van al die gieters water voor tuin of balkon sneeuwen onder in het jaarlijkse gemiddelde. Per dag blijft er in de regio Amsterdam maar 0,6 liter per persoon van over, ook al omdat in Amsterdam weinig mensen een tuin hebben. Landelijk is het per persoon gemiddeld 0,9 liter extra per dag. Het vullen van een bad tikt wel aan. Daar gaat landelijk elke dag gemiddeld 5,3 liter per persoon naartoe. Hiermee zijn Amsterdammers met 4,7 liter spaarzamer dan gemiddeld. Vermoedelijk hebben minder bewoners in deze regio een bad, omdat ze door de bank genomen kleiner behuisd zijn.