EU-landbouwwetgeving verdeelt Europees Parlement: alternatief compromis in de strijd


EU-commissaris Virginijus Sinkevičius wordt geconfronteerd met verdeelde reacties in het Europees Parlement over zijn voorgestelde wetgeving. Terwijl de milieucommissie naar verwachting instemt met de voorstellen, is er weerstand in de landbouwcommissie. Lid van de landbouwcommissie, Bert-Jan Ruisen van de SGP, voorspelt dat het huidige voorstel zal worden afgewezen, tenzij er wijzigingen worden aangebracht. Ondertussen hebben de Christendemocraten, liberalen, conservatieven en de rechts-conservatieve ID-groep een gezamenlijk alternatief ontwikkeld om bepaalde aspecten van de natuurwet te verzachten.

Het oorspronkelijke voorstel van EU-commissaris Virginijus Sinkevičius wordt met gemengde reacties ontvangen in het Europees Parlement. Terwijl de milieucommissie naar verwachting de voorstellen van Sinkevičius zal steunen, is er aanzienlijke weerstand in de landbouwcommissie. Bert-Jan Ruisen van de SGP, lid van de landbouwcommissie, voorspelt dat het huidige voorstel zal worden afgewezen, tenzij er wijzigingen worden aangebracht om de scherpe randjes eraf te halen.

In een gezamenlijk alternatief hebben de Christendemocraten (EVP), liberalen (Renew), conservatieven (ECR) en de rechts-conservatieve ID-groep (waar PVV deel van uitmaakt) enkele aanpassingen voorgesteld. Het alternatieve voorstel omvat een wijziging van de termijn van 2030 naar 2035, een beperking van de beschermingsmaatregelen tot de Natura 2000-gebieden en het verwijderen van de verplichte inzet van landbouwgrond uit de wet.

Voorzitter Norbert Lins van de landbouwcommissie benadrukte tijdens een persconferentie in Den Haag dat er bij sommige delen van het Europees Parlement, met name de milieucommissie, een misverstand heerst over de manier waarop veranderingen in de landbouw kunnen worden bereikt. Lins verklaarde dat hij gelooft dat doelstellingen in de landbouwsector kunnen worden behaald door boeren te stimuleren, in plaats van hen verplichtingen op te leggen. Hij benadrukte het belang van de landbouw als voedselproducent en pleitte voor het behoud van economische, sociale en ecologische duurzaamheid, evenals het handhaven van de kwantiteit en kwaliteit van de voedselproductie.

Europarlementariër Jan Huitema van de VVD verwacht dat het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie volgende week zal worden afgewezen in zowel de landbouw- als de visserijcommissies. Hij

voorspelt echter dat de uitkomst in de milieucommissie nog onzeker is. Aangezien de milieucommissie een leidende rol speelt in dit wetsvoorstel, zou een afwijzing van de wet door deze commissie naar verwachting leiden tot een gebrek aan meerderheid tijdens de plenaire zitting van het parlement.

De stemming over de wetgeving staat gepland voor juni in het Europees Parlement. De verdeeldheid tussen de verschillende commissies en politieke groepen benadrukt de complexiteit en gevoeligheid van het vraagstuk. De uitkomst van de stemming zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de toekomst van de landbouwsector en het behoud van natuurlijke gebieden in de Europese Unie.

Het debat over de wetgeving toont de tegenstellingen tussen degenen die pleiten voor strengere regels om de biodiversiteit te beschermen en degenen die stellen dat stimulerende maatregelen en samenwerking met boeren de beste weg zijn om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. De komende weken zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de uiteindelijke vorm van de wetgeving en het vinden van een evenwicht tussen ecologische en economische belangen.

Het Europees Parlement zal moeten afwegen welke koers het wil volgen en welke maatregelen het wil nemen om de uitdagingen op het gebied van landbouw en milieu aan te pakken. Het is een complexe kwestie die vereist dat verschillende belangen en perspectieven in overweging worden genomen om tot een evenwichtige en effectieve oplossing te komen.


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE